posts-17

بررسی عود بیماری یا عفونت مجدد با ویروس کرونای 2019

متخصصان کره جنوبی میگویند، تستهای مثبت از نظر ویروس کرونا در بیماران بهبود یافته کاذب بوده و نشانگر عفونت مجدد نیست.

متخصصان عفونی کره جنوبی میگویند، قطعات ویروس مرده احتمالا در مثبت شدن تست 260 نفر بیمار کاملا بهبود یافته، هفته ها بعد از بیماری، موثر بوده است.

"اه میونگ دون" مسوول هدایت کمیته بالینی مرکزی کنترل بیماریها میگوید، اعضای این کمیته دلایل قابل قبولی مبنی بر امکان عفونت مجدد یا فعال شدن دوباره ویروس جدید کرونا پیدا نکردند. عود بیماری یا عفونت مجدد میتواند به ویژه در افراد بهبود یافته، بسیار نگران کننده باشد.

این متخصص در بیمارستان دانشگاه ملی سئول میگوید، در بررسی ویروس کرونا با روش واکنش زنجیره پلیمراز یا "پی سی آر" قطعات ماده ﮊنتیکی ویروس، مرده یا زنده، کشف میشود. این قطعات ویروس مرده تا ماه ها بعد از بهبود بیماری ممکن است در بدن فرد قابل تشخیص باشد.

با توجه به عدم امکان بررسی زنده یا مرده بودن ویروس در روش "پی سی آر" ممکن است نتایج مثبت کاذب در فرد بهبود یافته گزارش شود.

سلولهای پوشش مجاری تنفسی عمری حدود 3 ماهه داشته  و به همین ترتیب این قطعات ویروس مرده ممکن است تا چند ماه بعد از بهبود بیماری در بررسی "پی سی آر" مثبت شوند، بدون اینکه فرد واقعا بیمار باشد. در بررسی بیشتر و در کشت ویروس، هیچ ویروس زنده ای از این افراد کشف نشد.

این کمیته فعالیت مجدد ویروس در افراد بهبود یافته را رد کرده و ذکر میکنند شواهد اندکی برای عفونت مجدد ویروس کرونای جدید به علت فعالیت آنتی بادی در بدن وجود دارد. در ضمن فرایند تکثیر ویروس، فقط در سلول زنده میزبان ممکن است و با توجه به عدم تهاجم این ویروس به هسته سلول میزبان، عفونت مزمن امکان پذیر نخواهد شد.

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج