داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی به چه منظور استفاده میشوند؟

داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) یا به اختصار "ان سید" جز داروهای کنترل کننده درد و ضد التهاب هستند. این داروها از جمله شایع ترین داروهای مورد استفاده بین افراد جامعه هستند.

<< صفحه قبلی1 2 

مطالب مرتبط